Margreeth Lamens, thearapeut Utrecht

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt als:
Veilig en vertrouwd, analytisch en helder, kernachtig, integer, betrokken, transparant, nauwkeurig en deskundig.
Door werkervaringen in de reguliere gezondheidszorg en de psychoanalytische hypnotherapie als wel de Jungiaans analytische therapie, heb ik een brede visie kunnen ontwikkelen en deze uitgangspunten geïntegreerd in het therapeutisch werken.
Ik ben 20 jaar werkzaam als zelfstandig therapeute. Naast het therapeutisch werken met cliënten geef ik supervisie en leeranalyse voor beginnende collega therapeuten.
Mijn opleiding als therapeute heb ik ontwikkeld in de Jungiaanse traditie op Het Jungiaans instituut -Rump Academie voor Dieptepsychologie- te Nijmegen. Ik ben eerst gestart met de hypnotherapieopleiding, heb daarin mijn Master Classification behaald en heb vervolgens de Jungiaans analytische opleiding gevolgd.

Na mijn opleiding heb ik in de loop der jaren mijn vaardigheden uitgebreid via bijscholingen en heb mij onder andere verder bekwaamd in  analyseren van dromen, analyseren van tekeningen,familieopstellingen, etc.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de beweegredenen van de mens. Na agogische en voortgezette agogische en pedagogische opleidingen ben ik gaan werken in de kinderpsychiatrie  van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Tijdens dit werk werd mijn aandacht steeds meer getrokken naar de volwassen mens, zijn gedrag, emoties en problemen. Wat maakt dat de mens doet zoals hij doet, ook al klopt het niet. Heeft het zelfs vaak een negatief effect voor hemzelf en op de omgeving. Wat zijn dan de beweegredenen om toch te doen wat hij doet?  Via het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (I.T.I.P.) ging ik mij steeds meer verdiepen in de zingeving van het leven. Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren en beweegredenen waarom ik doe wat ik doe? Wat wil ik daar echt zelf in doen? Hoe zou ik vervolgens richting willen geven aan mijn leven?  Het gedachtegoed van C.G. Jung sloot hierbij goed aan.

 

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt als:

Veilig en vertrouwd, analytisch en helder, kernachtig, integer, betrokken, transparant, nauwkeurig en deskundig