Kennis

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie is dat de mens steeds meer wordt, wie hij is en doet, wat hij werkelijk wil. Vrij kan handelen, in plaats van zichzelf verborgen of gevangen houden.

De psychoanalytische hypnotherapie is een geïntegreerd onderdeel van de Jungiaans  analytische therapie. In deze therapie is het gedachtegoed van met name Carl Gustav Jung en het gedachtegoed van Freud de grondslag, daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende humanistische psychologiestromingen, zoals onder andere de transactionele analyse.

Er wordt niet alleen gedragsmatig ( het handelen versterken) en cognitief (rationeel helder krijgen via gesprekken), maar ook met het onbewuste deel van de psyche gewerkt (via o.a. hypnose, droomanalyse, tekenanalyse, familieopstellingen).

Dit onbewuste deel herbergt veel herinneringen, kennis en drijfveren die van invloed zijn op de emoties en het handelen in het dagelijks bestaan. Door dit deel bewust te krijgen, kunnen verschillende ervaringen geïntegreerd worden in het heden van de persoon.

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie is dat de mens steeds meer wordt, wie hij is en doet, wat hij werkelijk wil.