Therapie

De start van de therapie is een intakegesprek met als doel wederzijdse kennismaking. Daarnaast is het belangrijk dat er een gevoel van vertrouwen is. In de intakefase wordt eerst onderzocht wat het probleem is. De essentie van het probleem wordt daarmee helder gemaakt. Er wordt vastgesteld wat de achtergronden van de hulpvraag zijn. Vervolgens wordt er in de therapie geanalyseerd welke patronen zijn ontstaan. De volgende vragen kunnen hierbij naar voren komen:

Waarom heb je op die manier gehandeld? Wat speelde er toen? Wat is daar blijven liggen?

Daarna gaan we onderzoeken hoe het nu zou kunnen gaan. Wat is de diepere betekenis van deze problemen in jouw leven? Welke zin wil jij aan het leven geven, zodat er een integratie ontstaat tussen de binnen en de buitenwereld. Tijdens deze individuele therapie kan ik je begeleiden om jouw eigen antwoorden te vinden op deze vragen.

Om meer zicht te krijgen op het onbewuste maak ik bijvoorbeeld naast de droomanalyse en de tekenanalyse ook gebruik van hypnose.

Het doel van hypnose is om je te laten concentreren op gevoelens en ervaringen. Je kunt dit vergelijken met een ervaring die je waarschijnlijk kent van een spannende voetbalwedstrijd of bij het kijken naar een goede film. Je bent je bewust van je omgeving, terwijl je tegelijkertijd volledig met jouw aandacht bij de voetbalwedstrijd zit of ”in”de film.

Deze diepe concentratie noem je een trance. Het helpt je om bij onbewuste herinneringen en gedachten te komen. Je hebt zowel contact met je bewuste als met je onbewuste geheugen. Je ervaart zo wat er gebeurt en je kunt erop reageren. Ik begeleid je door vragen te stellen over wat je beleeft en ga mee met je reis.  Hypnotherapie tovert geen symptomen weg, maar het gaat er om dat je bewust wordt van jouw onbewuste drijfveren en gedrag.

De werkwijze die ik gebruik is zowel cognitief (rationeel helder krijgen via gesprekken), en /of gedragsmatig ( het handelen versterken), als inzichtgevend (het bewust worden van de onbewuste drijfveren en beweegredenen van jezelf) in de verschillende situaties die hebben gespeeld  en spelen zowel op gevoels- als ervaringsniveau.

Andere technieken die toegepast kunnen worden zijn:
– gesprekstherapie
– visualisaties
– droomanalyse
– tekenanalyse
– familieopstellingen ( om dynamiek in systemen zoals werk, familie, gezin, relaties helder te krijgen)
– regressie en ontspanningstechnieken

Naast therapie kan is het ook mogelijk je door mij te laten coachen of een of meerdere dromen samen te analyseren.

Coachingdromen

Welke zin wil jij aan het leven geven, zodat er een integratie ontstaat tussen de binnen en de buitenwereld.