Ieder mens wordt wel eens gekwetst in zijn leven. Om die pijn te voorkomen ga je op een bepaalde manier reageren in de hoop dit niet meer te hoeven voelen. Je gaat bijvoorbeeld aanpassen aan de omgeving, je trekt je terug, of gaat strijden, alles om maar te voorkomen dat je opnieuw gekwetst wordt en je schuldig en/of angstig gaat voelen. Zo ontstaan in de loop der jaren patronen, die er voor zorgen dat je redelijk goed staande kunt houden in de wereld.

Tot het moment komt dat de antwoorden die je geeft in je manier van handelen niet meer het gewenste effect hebben. Je weet rationeel welke kant het op zou moeten gaan, maar gevoelsmatig lukt het niet om die stap te zetten, omdat het te angstig is om dat te doen. Op dat moment ontstaan de problemen. Er komt een spanning tussen wat je van binnen ervaart en hoe je naar buiten reageert.

Wellicht is psychoanalytische hypnotherapie en/of Jungiaans analytische therapie het antwoord.

Naast therapie kan is het ook mogelijk je door mij te laten coachen of een of meerdere dromen samen te analyseren.

Ieder mens wordt wel eens gekwetst in zijn leven. Om de pijn te voorkomen ga je op een bepaalde manier reageren in de hoop niet meer te hoeven voelen.